CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Verankering kade containertransferium Alblasserdam op innovatieve wijze verwijderd.

Met medewerking van: Mathieu de Ruiter, Havenbedrijf Rotterdam N.V. Henk Maaskant, Strabag B.V. (Ippel Civiele Betonbouw), Nieuwendijk en Hans Pacejka, Gemeentewerken Rotterdam.

Bij de realisatie van het nieuwe containertransferium Alblasserdam is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam NV een kademuur van 255 m lengte aangelegd. Om de vaarbreedte van de rivier De Noord te waarborgen is een insteekhaven gemaakt van 35 m breed. Hiervoor moest de bestaande damwand inclusief de verankering verwijderd worden. Voorafgaand aan de opdracht heeft het Havenbedrijf Rotterdam een onderzoek uitgevoerd en marktconsultatie gehouden om inzicht te krijgen in de juiste verwijderingsmethode van de oude groutankers. Het ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam heeft de praktijkproef begeleid en de kadeconstructie ontworpen. Na het testprogramma en een openbare aanbesteding is het gehele werk gegund aan Strabag(Ippel).

bCT1-13.5 small

Achtergronden containertransferium Alblasserdam

Op juli 2013 is de aanleg van het containertransferium Alblasserdam van start gegaan. Het is een zogenaamde binnenvaart terminal die door Binnenlandse Container Terminals Nederland (BCTN) en het Havenbedrijf Rotterdam wordt gerealiseerd. BTCN exploiteert ook binnenvaart terminals in Den Bosch, Wanssum en Meerhout (België) met een jaarlijks volume van 400.000 TEU. Het idee van de binnenvaart terminals is dat het wegvervoer daar containers voor de Rotterdamse haven kan afzetten en oppikken en zo de A15 richting de Maasvlakte kan vermijden. Ook is het mogelijk om een flink deel van de containers van Maasvlakte 2 via grote binnenvaartschepen naar bestemmingen in het achterland te transporteren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Havenbedrijf Rotterdam doelstelling om 45 % van het goederenvervoer over het water naar een volgende bestemming te vervoeren. De locatie in Alblasserdam krijgt een capaciteit van 200.000 TEU per jaar. In de eerste fase krijgt het transferium één portaalkraan en kunnen er twee binnenvaartschepen die achter elkaar liggen bediend worden. Later komt er nog een tweede portaalkraan bij zodat de capaciteit vergroot wordt.

Bijzondere constructie.
Specifiek voor dit transferium is dat kade (zie illustratie), landinwaarts een stuk inspringt. Dit vloeit voort uit de voorgeschreven doorvaartbreedte van de rivier De Noord die Rijkswaterstaat voor de hoofdvaarwegen heeft vastgesteld. Binnenvaartschepen worden steeds groter en het aantal scheepsbewegingen neemt toe. Afwijken van deze eis zou ten koste gaan van de veiligheid en doorstroming op deze drukke hoofdvaarweg.

Read more...
 

'Verwerking van uw RKGV-afval, Zó hoort het'

Met medewerking van Peter Voskamp, bedrijfsleider van ZandRecycling Nederland,Poeldijk

Een aantal jaren geleden is de wetgeving voor het toepassen van gereinigd slib gewijzigd. Doel hiervan is om meer grondstoffen na reiniging verantwoord toe te  passen. Opvallend is dat de hoeveelheid Riool, Kolk en Gemaalslib en Veegzand (RKGV afval) die voor reiniging wordt aangeboden daarna flink is gedaald. Een deel van het materiaal wordt via een zogenaamd 'grijs circuit' verwerkt.  Dit is ongewenst en levert risico's op voor de opdrachtgever in verband met de ketenaansprakelijkheid.

Stortlocatie Schiedam klein lopende band schiedam klein

 

Read more...
 

Hout, klimaatverandering en verschillende milieuwaarderingen.

Met medewerking van Ernst-Jan Damen, Van Vliet Kastanjehout, Langbroek

Een toename van de productie en afname van de CO2 uitstoot; dat is waar elke opdrachtgever naar op zoek is. Als het gebruik van Europees hout met 4 procent per jaar toeneemt wordt hiermee 150 miljoen ton CO2vastgelegd zo is berekend door het de Europese Confederatie van de Houtindustrie (CEI-Bois). De marktwaarde van deze milieuservice kan rond de 1,8 miljard euro per jaar bedragen. Alle bouwmaterialen kunnen milieuvriendelijker maar hout heeft hierbij een grote voorsprong omdat bij de productie van hout CO2 wordt vastgelegd. Belangrijk bij het duurzaam inkopen van bouwmaterialen is dat de hele keten (cradle to cradle) wordt beschouwd. De grote opdrachtgevers passen nu nog diverse waarderingsmethoden toe. In opdracht van VROM wordt gewerkt aan harmonisatie van de verschillende systemen.
engels__006_web
Engels hekwerk van kastanjehout
Read more...
 

Energiebesparing door natuurlijk wit toeslagmateriaal uit Noorwegen

Met medewerking van: Rogier van Diepen en Joep Smulders, Rotim Steenbouw 's-Hertogenbosch

Het verlichten van geasfalteerde wegen, fietspaden en bedrijfsterreinen vraagt veel energie. Dit kan worden gereduceerd als er licht reflecterend asfalt wordt toegepast. Dit bestaat uit een natuurlijk wit toeslagmateriaal en een kleurloos bindmiddel. In Noorwegen past men hiervoor Reflexing White (Anorthosiet) toe, dit is een gesteente met een zeer hoge natuurlijke witheid. Op een aantal plaatsen in Nederland is dit type gesteente al met succes toegepast in licht reflecterend asfalt. Het heeft een hoge lichtreflectie en een goede lichtspreiding zodat een reductie van het energiegebruik tot wel 47 % mogelijk is. Door lagere temperatuursfluctuaties veroudert het asfalt minder snel. In de zomer wordt minder warmte afgegeven en in de winter blijft de verharding net is warmer wat voordelen bij de gladheidbestrijding oplevert. Hierdoor draagt het ook bij aan een betere score op de CO2 prestatieladder.

img_0803_rogier_klein verschil_tussen_zwart_en_luminumpave_klein

Voorraad Reflexing Whithe traditioneel asfalt en Reflexing White toegepast op de A35

Reflexing White wordt gewonnen in steengroeve Gudvangenstein AS te Noorwegen op circa 150 kilometer ten noordoosten van de plaats Bergen. De winning vindt ondergronds plaats zodat het landschap niet aangetast wordt. Door de warme golfstroom is de haven altijd ijsvrij, ondanks het feit dat het kwik in deze regio kan dalen tot -25 °C. Hierdoor kan jaarrond materiaal geleverd worden. Al in 1980 heeft de toenmalige stichting voor Isotopen Geologie in Amsterdam de leeftijd van een geologische formatie Anorthosiet uit ZW Noorwegen (ook wel Baltisch Schild genoemd) vastgesteld op 1080 MA (Précambium tussen de 542 en 4560 miljoen jaar geleden). Het is aannemelijk dat de Anorthosiet uit Gudvangen in dezelfde periode is ontstaan. Reflexing White is uit voorraad leverbaar, vanuit het depot in Amsterdam. Dit houdt in dat er‘Just In Time' leveringen mogelijk zijn. Het materiaal wordt met grote zeeschepen vanuit Noorwegen aangevoerd, hierdoor is het CO2 profiel gunstig in relatie tot het gebruik van kleinere transportmiddelen. Bij grote hoeveelheden is een tijdige afroep noodzakelijk in verband met de planning van aan te voeren partijen vanuit Noorwegen. Het materiaal is verkrijgbaar in de standaardsorteringen 2/5, 4/8 en 8/11 mm. Afwijkende sorteringen zijn op aanvraag leverbaar.

Read more...
 

Geogrid onmisbaar in de civiele techniek en in afdichtingconstructies

Met medewerking van Peter Prosé, Prosé kunststoffen Leeuwarden

overgandsconstructie_hsl

Het geogrid (een rooster van hoogwaardig kunststof dat trekkrachten op kan nemen) is de laatste decennia voor een groot aantal toepassingen ingezet. Naast de bekende steilwandconstructies worden ze gebruikt als: grondwapening, paalmatrasconstructies, het wapenen van depotafdekkingen en als asfaltwapening. Berekeningen tonen aan dat met de inzet van geogrids grote besparingen gerealiseerd kunnen worden in materiaalgebruik, ruimtebeslag en bouwtijd. Daarnaast wordt het beheer en onderhoud van constructies gereduceerd. Als men meer DBFM (Design, Build, Finance and Maintained) contracten toepast zal het verantwoord gebruik van geogrids verder toenemen, is de verwachting. 

Met de ontwikkeling van geokunststoffen in de jaren 50 van de vorige eeuw heeft de toepassing een enorme vlucht genomen. folies, geweven geotextielen, nonwovens, drainagematten geogrids etc. worden jaarlijks in grote hoeveelheden toegepast. Kennisontwikkeling op het gebied van (langeduur) eigenschappen en kwaliteitsborging van kunststoffen dragen hieraan bij. In dit artikel zal ingegaan worden op de toepassing van geogrids in diverse constructies al of niet in combinatie met andere geokunststoffen. 

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4